Finnországi Cirkuszegyetem

(Létrehozva: 2015.06.06.)

turku3

Turkui látogatás


Helyszîn: Finnország, Turku, Alkalmazott Tudományok Egyeteme - Mūvészeti kar.
(University of Applied Sciences - Arts Academy)
Dátum: 2015 május 17 - 27
Résztvevõk a Baross Imre Artistaképzõ részérõl:
Oláh Miklòs / igazgatò
Kate Endrész / igazgatò helyettes
Molina Alexis Altunaga / akrobatika tanár
Ott Olivér / gumiasztal tanár

Az ERASMUS+ program keretén belül nyílt lehetõségünk meglátogatni az intézetet, ahol artisták képzésével is foglalkoznak. Nagyon izgalmas lehetõségnek bizonyult belelátni, megismerkedni egy egyetemi szintü artista képzéssel, illetve belesni annak mūhelytitkaiba.

A Mūvészeti akadémia az eredetileg 1830- ban Szépmûvészeti Tanoda néven nyílt, és az 1962-ben alapított Konzervatòrium, valamint az 1991-ben indulò Turkui Kommunikáciòs és Mûvészeti Iskola összevonásával született 1997-ben.
Ekkor csatlakozott az akadémia az egyetem munkásságához, és emelkedett az oktatás felsõoktatási szintre.

turkuk__pAz egyetem mūvészeti karának elôadòmûvész szakán tanulnak a cirkuszhoz kapcsolòdò érdeklôdésū hallgatòk. Ezen kívül film és televíziò-, szépmūvészet-, és zene szakos diplomákat lehet megszerezni a karon.

A hétfôi napon kaptunk egy kivállò átfogò bemutatást, elõször Minnátòl, aki a cirkuszi oktatásért felelôs vezetõtanár, majd az egyetem dékánjátòl, illetve az ô helyettesétôl, akik az éppen zajlò VIRVE nemzetközi kapcsolatok szeminárium keretein belül csatoltak minket egy átfogò bemutatòhoz, egy intézményen belüli bemuttò kiránduláshoz.

Tùránk során volt szerencsénk belelesni az egyéb müvészeti ágak oktatásába is, így bepillanthattunk a képzômūvészek mūhelyeibe, a vizuális mūvészeti ágak stùdiòiba, az animáciòs, és bábfilmek készítésének folyamatába, a táncmūvész- és a zenei képzés pillanataiba, végül elértünk a színi- és cirkuszi mūvészetek oktatási, és bemutatò helyszíneihez is.

A nap végére rengeteg kérdést tudtunk tisztázni, ami felmerült bennünk, és remek átfogò képet alkothattunk az iskola mūködèsèrôl. 

Felsôfokù képzés réven alapvetõ kötelezettsége az intézménynek a tanárképzés, így aprogram nem csak a mûvész-, hanem a mūvészetet tanítò mester képzését tartalmazza.
Így az artista szakon tanulòk is részt vesznek tanítási gyakorlaton, illetve olyan projektekben, ahol mòdjukban áll bevonni fiatalokat is az elôadásaikba.

Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a kreativitás és az individum kifejlõdését helyezik leginkább elõtérbe, így például az òrarend összeállítását teljes mértékben a tanulòkra bízzák, és az òrákon is csak ritkán vannak jelen a tanárok, vagy szòlnak bele a tanulmányokba.
Kereteket, irányokat, és éves projekteket kapnak a hallgatòk, amik során kifejezhetik saját mūvészeti elképzeléseiket. A végeredményre általánosan jellemzõ, hogy kortárs mūvészeti stílusban, rengeteg társmūvészet bevonásával, közepesen erôs technikai színvonalon, hosszabb produkciòkat képesek létrehozni, melyek meglepõen szòrakoztatòak és nagyon sokoldalùak.


Jelenleg az egyetem 650 hallgatòjábòl 35-en végeznek cirkuszhoz kapcsolòdò elòadòmūvészeti tanulmányokat 2 évfolyamban (2. és 4. év). Minden tauilmányi évnek megvan a maga projektje, amivel a hallgatòknak meg kell bírkòzniuk az alábbiak szerint:
1.èv: egy 45 perces interaktív bemutatò mūsor, mely a gyermekközönség aktív bevonásával zajlik
2.èv: solo projekt - egy egyéni szám létrehozása, melyet az év végén közönség elôtt kell tudni elôadni.
3.év: kilépni a keretek közül - kortárs mūsor összeállítása, mely elhagyja a konvenciòkat.
4.èv: teljes 60-90 perces mûsor létrehozása az egész évfolyam bevonásával.

turku5
A tantárgyak:
Az elsô évben sokoldalù alapképzést kapnak. Pl: zsonglôr, akrobatika, egyensùly, stb, majd a második évtôl szakosodnak, és Mindenki a maga eszközén tanul, ami mellett, képzi magát a kapcsolòdò tárgyakban is, pl: akrobatika, tánc, színészet, báb.
Ezek mellett kötelezô tárgyak a gazdasági és jogi ismeretek, menedzsment, idegennyelv, tudományos kutatás és mòsdszertan, pedagògia. A kötelezô òraszámok betartásáért a kredit rendszer felel, amely jelenleg 16 òra/ kredit. (Korábban ez 40 òra volt)!

Felvételi rendszer:
A diákok az iskola honlapjáròl letölthetô felvételi ív kitöltésével, önéletrajzzal, motiváciòs levéllel, és DVD-vel tudnak jelentkezni érettségi birtokában.
A behívottak egy egy hetes periòdus során, nap, mint nap bizonyíthatják a szakterületükön a rátermettségüket, egy kieséses rendszerben, melynek a végére a felvenni kívánt létszámù hallgatò marad bent.

Felvétel külföldiek részére:
Az Uniò tagállamaibòl is várják a jelentkezôket, akiknek felvétel esetén a Finn állam finanszírozza az oktatást, de szállást vagy bármely egyéb juttatást, pl ösztöndíjat nem tud biztosítani az egyetem. Külsõ szervezetek viszont léteznek, (pl: finn-magyar közösség, EU programok, egyéni szponzorok) akik segíthetnek. Bár a felvételi ívek megtalálhatòak angolul is, de a letöltésükig vezetô ùt bonyolult finn kérdesekkel van kikövezve, melyek megértéséhez a dékán tud angol nyelvū segítséget biztosítani igèny esetén. Az oktatás hivatalosan finnül történik, de gyakorlatilag a svéd és az angol nyelv használata természetes, és nem gördít különösebb akadályt a nemzetközi hallgatòk elé.

A hallgatòk elôképzettsége jellemzôen korábbi ifjùsági cirkuszi programokbòl, kis, alternatív cirkuszi projektekbôl, cirkuszi tanfolyamokbòl, melyeket magániskolák biztosítanak, illetve sportbòl származnak. A 18 negyed éves és 17 másod èves hallgatò képzéséért kb. 20 òraadò és 1 teljes munkaidôs tanár felel. A szakos tanárok eltérô tárgyakat tanítanak, pl : cyrwheel, handstand, dròt, levegô, fény-, és hang, színészet, stb...

Látogatásunk idõszakában éppen a cirkusz szakosok vizsgaelôadásai zajlottak, mely során mòdunk nyílt megnézni, mind a 4 különbözô mûsort. Az "A" mûsor matiné jelleggel, a gyermekekhez szòlt, rengeteg bûvészettel, és humorral, és a gyermekek bevonásával, amit a távoli iskolákbòl idehozott gyermekek nagy élvezettel szòrakoztak végig. A "B" vizsgamūsor közel állt az általunk ismert cirkuszi témához, de jellemzôen a számok nagyobb részben tartalmaztak tàrsmūvészeti, mint cirkuszmūvészeti elemeket. Nagyon jò példa erre az a szám, melyben egy egyszerū mozdulatokbòl állò feszesdròt bemutatòt tett nagyon élvezhetô koncertté, az, hogy mikrofon eròsítettek, a dròthoz, és az minden lépést és csùsztatást, koppintást hangként jelenített meg, így gyakorlatilag egy gitárhùrt testesített meg a requizit, és a ritmus, és erôsség szabályozásáva, illetve a hang torzításával szòlamokat tudott létrehozni az artista. További szépsége volt a számnak, hogy a fények használatàval nagyon jòl tudták kiemelni a dolgokat, és kiegészíteni a számot. Ugyanez a szám a színészet és dráma bevonását is alkalmazta, amikor is két szereplô irigységét és harcát mozogták el a színpadon. A "C" mūsor varieté jelleggel mūködött, ahol a būvészet kapta a legnagyobb hangsùlyt, a mikromágiátòl, az illùziòn at a színpadi mágiáig, a szemfényvesztés minden eszközét alkalmazták a színpadon, amiben a közönség igen aktívan tudott részt venni. Az utolsò elôadás volt a legkülönösebb, amit valaha láttam. "D" mūsorként csak annyi informáciòt kaptunk, hogy csak felnòtt nézõk számára látogathatò. Kezdés elôtt negyed òrával tudtuk meg, hogy a helyszín nem a színház terem, hanem egy szigorùan örzött terület, ahova bizonyos szabályok betartásával mehetünk csak be. Az elôadás a város alatti òriási szenyvíztisztítò rendszerben történô tùra közben zajlott, ahol a sötétben, egyedül kellett boldogulnunk, helyenként félelmetes, néha pikáns, és mindenképpen dermesztô jelenetek, fények és hangok tanùi lehettünk, amibe abszolùt kortárs és elvont mòdon fūzték bele az artista mûvészetet.

Kedd estère gyakorlatilag képbe kerültünk az iskola mūködésével, eszközeivel, és ars poetikájával kapcsolatban.

Molina és én mindeközben akrobatika és gumiasztal workshop-ot tartottunk a másod éveseknek, akiket kiegészítettek az épp nem fellépõ végzôsök is. Érdekes volt hallani, hogy bár régòta gyakorolnak, még sosem kaptak instrukciòkat, vagy részletes visszajelzést, illetve irányított òramenetet. 4x2 òrát tudtunk a héten velük tölteni, ami alatt azt állapítottuk meg, hogy nagyon jòl mûködnek együtt, segítik egymást, jò a teherbírásuk, és érdekli ôket a mozgás hátterében lévô elméleti rész is. További meglepetés volt, hogy ki voltak éhezve a helyes alapok elsajátítására, és nem nehezebb, hanem pontosabb mozgásokat szerettek volna tanulni, illetve a tanítás menetére voltak kíváncsiak.

Idô közben a vezetôség jòvoltábòl volt szerencsénk kicsit jobban megismerni a helyi nevezetességeket, tùrát tettünk egy 1000 éves városba, és egy közeli szigetre is eljutottunk, ahol megcsodálhattuk a finn kùltùra emlékeit. Megtudtuk azt is, hogy Turku Finnország 3. legnagyobb városa 80.000 állandò-, és összesen 150.000 átjárò lakossal. Az egykori fõváros dísze egy XIV. századbòl itt maradt vár, amit még a svéd-, majd a finn király lakott, és ami egykor egy szigeten állt, ami a finn föld emelkedésének köszönhetõen már csatlakozott a szárazföldhöz. A víz és Turku elválaszthatatlan kettòst alkot, mi is egy hajòn kaptunk szállást, mely egykor Svédországgal kötötte össze a helyieket.

Kate és Miklòs csütörtöki hazautazása után ketten maradtunk a hajòn, Minna a helyi kapcsolatunk segített a városon belüli közlekedésben. Kicsit mélyebb betekintést nyerhettünk a tánctanár képzésbe, egy balett, majd egy jazz òra meglátogatásán keresztül, ami azt hiszem a legmélyebb nyomot hagyta bennem az itt tartòzkodásunk alatt. Elképesztôen magas és sokoldalù képzettséget láttunk a leendô tánctanároknál. Büszkén ùjságolták, hogy 150 tanulòbòl mindössze 2 töltött itt egy-egy plusz évet a 4 éves (maximum 6) képzésbôl, és 20 év alatt senki sem esett ki, és 100%-ban azonnal kapnak munkát a végzett hallgatòk. Az òrát élõ zenével kísérte egy New York-i tanár, aki a salsa ritmusához Molinát is bevette a bandába, és együtt zenéltek a táncosoknak! Nagyon hangulatos òra volt, és òriási élmény!

Tanítási idôn kívül mòdunkban állt találkozni, és elbeszélgetni a diákokkal illetve néhány korábban végzett diákkal, a jövôképükrõl, a hivatástudatròl, az elfoglaltságaikròl, és egyértelmūen azt tapasztaltam, hogy naponta többször is fellépnek, és folyamatosan foglalkoztatottak a legkülönbözòbb területeken ( fesztiválok, utcai fellépések, cirkuszok, színházak, éttermek, egyéb rendezvények) sokoldalùságuknak köszönhetôen pedig megállják a helyüket mindenhol. Jò volt azt is látni, hogy szabadidejükben a rekvizitjeikkel a kezükben járva, az utcán, a parkokban, és bárhol szívesen gyakorolnak.

Pénteken a hallgatòk és tanárjaik részére egy 1 òrás prezentáciòt tartottam, melyben megpròbáltam viszonozni a nyitottságukat, és együttmūködési vágyukat, és bemutattam a Baross Imre Artistaképzô munkásságát, melyet érdeklôdve hallgattak végig, majd többen jelezték szándékukat, hogy szívesen ellátogatnának hozzánk. Az elôadás kereteit a következò preziben meg lehet tekinteni:

http://prezi.com/1zkmrmhunbim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Kèsôbb, péntek este Minna jegyeket kért nekünk az èppen a városban tartòzkodò Cirque du Soleil - Quidam címū elôadására is, amit így volt szerencsénk néhány tanáruk és pár diák jelenlétében élvezni, majd elbeszélgetni a mūsorròl.

Pünkösd hétvégén a kihalt, és üres városban nagyon nehezen telnek az utolsò napok. A csütörtöki òránk után nagyon lelassultak a programok, míg az elsô két-három napban faltuk az ùjdonságokat, az utolsò 5 nap kínos vonaglása mindkettônket megvisel.
Bár hasznos dolgokat nap, mint nap tapasztalunk, de oly nagy idôközökkel, hogy nehéz nem beleveszni a hajò hullámzásának monotonításába.

Összességében egy nagyon hasznos kitérôt tettünk a skandináv cirkuszélet megértése felé, és hétfôn lesz még egy érdekes òralátogatásunk a fény és hang tanárral, de már lassan elérkezettnek látjuk az idôt a hazatérésre.

Reméljük, hogy az együttmûködésnek lesz folytatása, a finnek nyitottak erre, és szeretettel látják mind a diákjainkat, mind a tanárainkat, akár látogatòként, akár hallgatòként is, sôt nagyon remèlik, hogy mòdjukban lesz meglátogatni minket is mihamarabb a Barossban.

Köszönöm a figyelmet! - Kiitos!

Ott Olivér

Copyright 2010. DD Standard Kft. ©